Stroj na značenie vlákien

  • Fiber Marking Machine

    Stroj na značenie vlákien

    Laserový značkovací stroj je široko používaný a v zásade je možné uspokojiť identifikáciu všetkých oblastí života produktu. Stroj na značenie vláknovým laserom, laserový značkovací stroj na báze oxidu uhličitého, ultrafialový laserový značkovací stroj, musí sa použiť konkrétny materiál, aby ste videli materiál výrobku, obsah značenia a požiadavky na efekt. Jeho použitie je pomerne jednoduché, bude to trochu tréningu.